TCM är en engelsk förkortning för Traditional Chinese Medicine. På svenska förkortas det TKM. Inom denna filosofi av medicin finns flera områden såsom örtformulas, tuina,akupunktur, kopping, moxibustion, feng shui mm

Akupunktur

betyder ”sticka med nål”. Det är en behandlingsmetod som är flera tusen år gammal. Dock har materialet för nålarna varit varierande, allt från stenflisor till bambustickor. Idag tillverkas de ytterst noggrant av stål och är steriliserade i engångsförpackningar.Enligt traditionell kinesisk medicin är behandlingar med hjälp av nålar ett sätt att stödja kroppens så kallade energiflöden genom akupunkturpunkterna.

Energiflödena kallas för meridianer och var och en av dessa är kopplad till olika organ och funktioner i kroppen. Det finns en avancerad samarbetsplan inuti människokroppen där organen och dess meridianer jobbar tillsammans. Organen har inte bara en fysisk funktion utan även en mental/emotionell tillgång.

För att systemet ska kunna fungera på bästa sätt behövs en balans mellan två krafter, yin och yang. Finns en harmoni mellan dessa två kan Qi (energi) strömma ledigare i meridianerna och en känsla av lätthet infinner sig, både fysiskt och psykiskt. Läs mer

Faktorer i vårt klimat kan påverka kroppen. Exempelvis kan kyla och drag bidraga till muskelvärk och snuva. En annan faktor är den mentala och emotionella.

 Hur vi tänker och mår i psyket påverkar också kroppen och livet.Utifrån en undersökning baserad på frågeställning om hur patienten mår i olika avseenden, hur exempelvis pulsen känns och hur tungan ser ut, kan man hitta en problematik/diagnos (enligt TCM). Det är med hänsyn till denna som behandlingen tar form.

Akupunkturbehandlingar innebär bland annat möjligheter för kroppen att hjälpa sig själv till att stå emot påfrestningar (immunförsvaret) samt understödja den inre vitaliteten (livskrafterna). Kroppens förmåga till självläkning blir starkare. Att behandla grundorsaken (enligt TCM) stödjer hälsan på fler sätt. Psyket blir lugnare och stabilare.

Vid svårare tillstånd kan behandlingen hjälpa till med smärtlindring eller lindra något annat symptom som uppkommit på grund av ett mer komplicerat befinnande.

Meridianlinjer

Moxibustion (moxa)

är ett sätt att med riktad värme stimulera akupunkturpunkter. Moxa ser ut som en cigarr, består av pressad gråbo och luktar lite. Det finns även de som är luktfria (de använder jag mest).

Koppning

är ett sätt att med hjälp av vakuum i en rund glaskopp placerad direkt på huden lösa upp stagnationer och sätta igång reningsprocessen, förbättrar cirkulation, påverkar bindväven positivt, huden blir också mjukare och slätare samt reducerar celluliter mm.

 

Självklart kan man massera de berörda akupunkturpunkterna. Vissa punkter bör ej behandlas med nålar, ej heller med moxa. Nålarna sticks på olika djup beroende på var de är placerade och syftet med behandlingen, detta med hänsyn till vad som finns under huden och hur nära organen ligger.

Det finns mängder av tillstånd som kan lättas med TCM-behandlingar:

 • huvudvärk
 • migrän
 • magbesvär
 • diarré
 • förstoppning
 • värk
 • stress
 • PMS
 • känslomässiga problem såsom lättare depressioner
 • allergier
 • eksem
 • och mycket, mycket mer.