Hur blev du den du är? Är det tack vare, eller på grund av? Vilka är dina resurser? Och vilka behöver rustas upp? Detta är några frågor som man kan ställa sig.

Samtalsterapi

Psykodynamiskt inriktad psykoterapi är vad dina livsfaser betytt för dig där du befinner dig i livet idag. Att sätta ord på sina känslor och upplevelser är mycket värdefullt. Det kan även vara så att din kropp gör att du känner dig deppig och trött. Smärta, ärr, olikheter i/på den egna kroppen och hur de påverkar dig, är några exempel på hur din fysiska kropp söker kontakt med ditt inre.

Den mentala och emotionella hälsans innebörd är en skattkista för hur du bemöter situationer dagligen. Ju större medvetenhet du har om dig själv, desto lättare blir det att komma över hinder. Därmed ger du din egen utveckling frihet att nyfiket utmana nya mål. Du är en resurs!

Priser

NLP betyder Neuro Lingvistisk Programmering, eller den nu mer använda benämningen Natural Learning Process. Kort kan man säga att det är en metod att hjälpa sin tankeverksamhet. Alla tänker vi olika och därigenom skapas föreställningar. Dessa kan vara i vägen.

Vi jobbar tillsammans med att hitta en lättare struktur och ett för dig gynnsammare sätt att tänka, så du kan ta morgondagen med mer energi.

I samtalen nämner jag även kopplingen till kroppen, det mentala och emotionella via Traditionell Kinesisk Medicin. Dess filosofi har mycket klokt och användbart att jobba med. Detta görs under samtalen och du kommer förhoppningsvis få en större förståelse för hur du fungerar i ett större perspektiv på ett sätt du eventuellt tidigare inte visste.

Välkommen på en spännande resa i ditt liv!