Gongbad

Vila till gongens läkande vibrationer!
Vi börjar med att göra några enkla yogaövningar för att landa i kroppen. Efter det får du lägga dig ner på ullmattan med en filt över dig och vila till gongens läkande vibrationer.

Gong ger ifrån sig många ljud, toner, övertoner och vibrationer samtidigt. De går djupt in i kroppen och påverkar varenda cell. Det blir för många ljud för hjärnan att sortera, så det gör att hjärnan ”stänger av”. Då går det lättare att släppa tankarna och gå in i ett meditativt tillstånd. Oftast hamnar man i ett välgörande läge mellan vakenhet och sömn. Gongens vibrationer hjälper till att få igång kroppens självläkande förmåga, släppa på blockeringar och få igång flödet i kroppen.

Aktör är Kristina Vestlund

Inbetalning sker i förväg till muskeLHälsan Lena Hedman AB

Bg: 5108-6528

Belopp: 250 kr per tillfälle

Följande datum under våren 2022: 9 mars, 23 mars, 6 april, 4 maj, 18 maj och 1 juni.

Hjärtligt välkomna!